VMworld 2019 ile duyurulan Project Pacific (vSphere with Kubernetes) mimarisi tekrardan tasarlanarak Project Monterey olarak VMworld 2020'de duyuruldu.

VMware Cloud Foundation (VCF) 4.0 ile bir çok yeni uygulama entegre bir şekilde çalışmakta farklı altyapı gereksinimleri ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla Next-Generation uygulamalar geleneksel altyapılarının Next-Generation Infrastructure evrilmesine neden olmaktadır.

Modern uygulamalar gitgide daha fazla CPU kaynağı kullanmakta ve bu gereksinimlerden dolayı üreticiler CPU üzerindeki yükleri azaltan FPGA gibi donanım hızlandırıcıları geliştirmişlerdir. (Bkz. TCP offload engine)

İşte tam burada VMware; NVIDIA,ARM (Mellanox SmartNIC) ve VCF güçlerini birleştirerek Project Monterey projesini ortaya çıkartıyor ve VCF mimarisi tekrardan yaratılıyor.

VMware NVIDIA haricinde birçok firma ile…

Container Service Extension (CSE) VMware Cloud Director müşterilerinizin kendi Organization vDC’leri üzerinde kendi Kubernetes kümelerini oluşturarak yönetebilmesini sağlayan VMware Cloud Director eklentisidir.

VMware Cloud Director ortamı üzerinde oluşturulan yerleşik (Native) Kubernetes şablonları ile kullanıcıların Kubernetes kümelerini vApps olarak dağıtabilmesine olanak sağlar. Ek olarak VMware Enterprise PKS ve NSX-T ile entegre edilerek müşterileriniz için enterprise-grade seviyede bir hizmet verebilmenize olanak tanır.

Böylece Cloud Director müşterileriniz için hem temel hemde kurumsal seviyede kolaylıkla Kubernetes-as-a-Service hizmeti verebilirsiniz.

Container Service Extension (CSE) üzerinde Cloud Director uzantısı olarak yüklenmiş REST API üzerinden konuşan bir eklentiye sahiptir. CSE ve VCD CLI üzerinden yönetilebilen bu kümeler Nisan…

VMware’in VCF 4.0 (VMware Cloud Foundation) içerisinde yerleşik olarak sunmuş olduğu vSphere 7 with Kubernetes ile Tanzu Kubernetes Grid (TKG) versiyon 1.0 olarak Nisan 2020 ortalarında vSphere 6.7 U3, vSphere 7 ve Amazon EC2 ile uyumlu olarak dağıtıma sunulmuştur.

vSphere 7 with Kubernetes aslında bizim öncesinde Project Pasific olarak duyduğumuz ya da bundan sonra duyacağımız mimarinin kendisi olmaktadır.

Yeni haberlerden biride VCF 4.0 Standard, Advanced ve Enterprise içerisinden artık vSAN lisansını çıkartıp (With vSAN ya da Without vSAN) gibi farklı lisanslama opsiyonlarına da sahip olabiliyorsunuz. Bu oldukça iyi olmuş böylece VMware diğer HCI üreticileri üzerinde artık daha da rekabetçi olabilecektir.

VMware Cloud Director (eski adı ile vCloud Director) için NSX-V to NSX-T migration aracı geçtiğimiz hafta VMware tarafından dağıtıma sunuldu. Bu araç ile NSX-V üzerinde bulunan Organization vDC’lerininizin VXLAN-Backed Network’lerini NSX-T üzerine taşıyor olabileceksiniz.

Ocak 2022’de VMware NSX-V için vermiş olduğu yazılım desteğini sonlandırmış olacak. Ayrıca bütün majör geliştirmeler artık NSX-T mimarisi üzerinde yapılacak. (NSX-V 6.4.x üzerine security ve fix patch hariç majör bir geliştirme olmayacak)

Fakat ücretsiz sunulmuş olan migration aracının bazı NSX servis ve özelliklerini henüz desteklemediğini bilmenizde fayda var. Desteklenmeyen servis ve özellikler için User Guide içerisinde bulunan notlara bakabilirsiniz. Bu araç size NSX-T Data Center Migration…

VMware’in servis sağlayıclar için geliştirmiş olduğu Marketplace eklentisi olan App Launchpad 1.0 dağıtıma sunuldu.

App Launchpad, vCloud Director içerik kataloğu içerisinden uygulamalara kolayca erişebileceğiniz ve bu katalog içerisinde yer alan uygulamaları müşterilerinizin Pay-as-You-Go ödeme modeli ile Organization vDC’leri içerisinde çalıştırabileceği bir kullanıcı uygulama arabirimi oluşturan vCloud Director eklentisidir.

App Launchpad ile uygulama geliştiricileri ve DevOps ekibi vCloud Director Organization vDC içerisinde saniyeler içerisinde uygulamaları başlatabilirler.

App Launchpad şu an için Single-VM uygulamaları desteklemektedir. Bitnami ve Marketplace kataloğu üzerinde yüzlerce uygulamanın olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim.

App Launchpad için desteklenen vCloud Director versiyonunuzun minimum v9.7 ve üzeri olması gerekmektedir.

App Launchpad ile…

VMware büyük majör güncellemeler ile birlikte vCenter 7 ve vSphere 7 versiyonlarını geçtiğimiz günlerde dağıtıma sundu sırada en büyük projelerinden biri olan NSX-T 3.0 var ki o da bu ay içerisinde dağıtıma sunulacak gibi gözüküyor.

Devamında VCF 4.0 (VMware Cloud Foundation) ve PKS 1.8 (Pivotal Container Service) Mayıs ayı içerisinde dağıtılacağı kesinleşti diyebiliriz. Fakat VCF 4.0’ın PKS desteği olmayacağı da gelen haberler arasında. PKS desteğinin 4.0 ile kalkmasının arkasında Pasific projesi içerisinde var olan VMware Tanzu Kubernetes Grid ile ilgili planlardan kaynaklandığını düşünebiliriz.

İlerleyen dönemlerde PKS’nin Cross-platform ve Any-Cloud desteği ile daha farklı konumlandırılacağını düşünüyorum.

Gelelim NSX-T ile birlikte gelen…

Kubernetes üzerinde birden fazla uygulama servisin dağıtımı ve yönetimi birçok ayar ve komut gerektirmektedir. Helm, CNCF (Cloud Native Computing Foundation) tarafından desteklenip geliştirilen bir paket yöneticisi olarak uygulamalarınızı dağıtıp yönetebilmenizi oldukça kolaylaştırır.

Helm ile birden fazla mikro servisi ayrı ayrı yönetebilir, güncelleyebilir ve ölçeklendirebilirsiniz.

Helm güncel uygulama repository’si olarak Bitnami kataloğunu kullandığından oldukça güvenlidir.

Kubernetes geliştirilmeleri ile birlikte Helm v3 mimari olarak oldukça major değişiklikler içermektedir. Örneğin Kubernetes API ile Helm arasında iletişim kuran ve RBAC (Role-Based Access Control) Tiller servisi artık kullanılmamaktadır. Ek olarak Helm komut ve parametrelerinde de bazı değişiklikler yapılmıştır.

Helm için kullanabileceğiniz Bitnami Community kataloğunda şuan…

Enterprise-grade Kubernetes altyapınız yok ama kendi imkanlarınız ile kurmuş olduğunuz bir Kubernetes ortamınız var ise VMware tarafından geliştirilen Tanzu projesinin bir parçası olan ücretsiz Octant aracı ile kendi ortamınız için giriş seviyesinde VMware Tanzu ortamı oluşturabilirsiniz.

Burada bilmeniz gereken VMware’in Tanzu platformunun altında sağlamış olduğu multi-Kubernetes cluster management, provisioning ve multi-cloud desteğine Octant ile sahip olamıyorsunuz.

Octant sizin single Kubernetes cluster üzerinde kullanmış olduğunuz uygulamaları CLI yerine Web GUI üzerinden anlayıp yönetebilmenizi sağlayacaktır. Single Kubernetes kümeniz üzerinde master node, worker node ya da POD kısıtlaması olmadan VMware Tanzu’nun sağlamış olduğu pek çok kolaylığı size giriş seviyesinde size sağlayabilir.

VMware tarafından…

Bulut servis sağlayıcıları hizmet vermiş oldukları vCloud Director ortamları üzerinde kullanılan kaynakları vRealize Operations Manager üzerinden vROPs Tenant App servisine entegre ederek Provider ve Organization vDC ortamlarını bütünleşik olarak izleyebilir, raporlayabilir ve faturalandırabilir.

Her müşteri vRealize Operations Manager ekranına bağlanmadan kendine ait olan vDC kaynaklarını mevcut vCloud Director hesabı ile kendi hesabı üzerinden izleyebilir.

Müşteriler vDC üzerinde kullanmış oldukları bu kaynakların maliyetini inceleyebilir ve aynı ekran üzerinden vDC kaynakları üzerinde olası hataları gözlemleyip ilgili hatalar için detaylı bir bilgi alabilir.

Bu servis ile çoğu müşteri kendi sanal veri merkezi içerisinde kaynak ihtiyaçlarını doğru olarak analiz edebilir ve olası kaynak problemlerinde…

vCloud Director v9.7 ile API üzerinden desteklenmeye başlanan Central Point of Management servisini artık UI eklentisiyle birlikte kullanarak, müşterilerinizi sahip oldukları vCloud Director Organization vDC’leri üzerinden aynı veri merkezi üzerinde bulunan bir vCenter ortamına eriştirebilirsiniz.

Örneğin müşterinizin sizden almış olduğu barındırma hizmeti ile birlikte kendine ait bir vCenter ortamı zaten mevcutta var, ek olarak vCloud Director ile IaaS hizmeti vermeye başladıysanız ve mevcuttaki müşteriniz aynı zamanda bir vDC hizmeti de almaya başlıyor işte tam burada hem vCenter hem de vCloud Director vDC ortamını aynı anda tek bir noktadan müşterinize sağlayabilirsiniz. …

Evren Baycan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store