Geçtiğimiz hafta Tanzu Community Edition duyuruldu ve aynı anda dağıtıma sunuldu. DEV ve Sandbox olarak kullanabileceğiniz bu dağıtım için herhangi bir lisans gereksinimi ya da bir kısıtlama söz konusu değil. VMware Tanzu Advanced paketini tamamen kapsayan bu Community versiyon ile VMware Tanzu’yu rahatlıkla deneyimleyebilirsiniz.

Aslında işin en güzel kısmı bunun…


VMworld 2019 ile duyurulan Project Pacific (vSphere with Kubernetes) mimarisi tekrardan tasarlanarak Project Monterey olarak VMworld 2020'de duyuruldu.

VMware Cloud Foundation (VCF) 4.0 ile bir çok yeni uygulama entegre bir şekilde çalışmakta farklı altyapı gereksinimleri ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla Next-Generation uygulamalar geleneksel altyapılarının Next-Generation Infrastructure evrilmesine neden olmaktadır.

Modern uygulamalar gitgide…


Container Service Extension (CSE) VMware Cloud Director müşterilerinizin kendi Organization vDC’leri üzerinde kendi Kubernetes kümelerini oluşturarak yönetebilmesini sağlayan VMware Cloud Director eklentisidir.

VMware Cloud Director ortamı üzerinde oluşturulan yerleşik (Native) Kubernetes şablonları ile kullanıcıların Kubernetes kümelerini vApps olarak dağıtabilmesine olanak sağlar. …


VMware’in VCF 4.0 (VMware Cloud Foundation) içerisinde yerleşik olarak sunmuş olduğu vSphere 7 with Kubernetes ile Tanzu Kubernetes Grid (TKG) versiyon 1.0 olarak Nisan 2020 ortalarında vSphere 6.7 U3, vSphere 7 ve Amazon EC2 ile uyumlu olarak dağıtıma sunulmuştur.

vSphere 7 with Kubernetes aslında bizim öncesinde Project Pasific olarak duyduğumuz…


VMware Cloud Director (eski adı ile vCloud Director) için NSX-V to NSX-T migration aracı geçtiğimiz hafta VMware tarafından dağıtıma sunuldu. Bu araç ile NSX-V üzerinde bulunan Organization vDC’lerininizin VXLAN-Backed Network’lerini NSX-T üzerine taşıyor olabileceksiniz.

Ocak 2022’de VMware NSX-V için vermiş olduğu yazılım desteğini sonlandırmış olacak. Ayrıca bütün majör geliştirmeler artık…


VMware’in servis sağlayıclar için geliştirmiş olduğu Marketplace eklentisi olan App Launchpad 1.0 dağıtıma sunuldu.

App Launchpad, vCloud Director içerik kataloğu içerisinden uygulamalara kolayca erişebileceğiniz ve bu katalog içerisinde yer alan uygulamaları müşterilerinizin Pay-as-You-Go ödeme modeli ile Organization vDC’leri içerisinde çalıştırabileceği bir kullanıcı uygulama arabirimi oluşturan vCloud Director eklentisidir.

App Launchpad…


VMware büyük majör güncellemeler ile birlikte vCenter 7 ve vSphere 7 versiyonlarını geçtiğimiz günlerde dağıtıma sundu sırada en büyük projelerinden biri olan NSX-T 3.0 var ki o da bu ay içerisinde dağıtıma sunulacak gibi gözüküyor.

Devamında VCF 4.0 (VMware Cloud Foundation) ve PKS 1.8 (Pivotal Container Service) Mayıs ayı içerisinde…


Kubernetes üzerinde birden fazla uygulama servisin dağıtımı ve yönetimi birçok ayar ve komut gerektirmektedir. Helm, CNCF (Cloud Native Computing Foundation) tarafından desteklenip geliştirilen bir paket yöneticisi olarak uygulamalarınızı dağıtıp yönetebilmenizi oldukça kolaylaştırır.

Helm ile birden fazla mikro servisi ayrı ayrı yönetebilir, güncelleyebilir ve ölçeklendirebilirsiniz.

Helm güncel uygulama repository’si olarak Bitnami…


Enterprise-grade Kubernetes altyapınız yok ama kendi imkanlarınız ile kurmuş olduğunuz bir Kubernetes ortamınız var ise VMware tarafından geliştirilen Tanzu projesinin bir parçası olan ücretsiz Octant aracı ile kendi ortamınız için giriş seviyesinde VMware Tanzu ortamı oluşturabilirsiniz.

Burada bilmeniz gereken VMware’in Tanzu platformunun altında sağlamış olduğu multi-Kubernetes cluster management, provisioning ve…


Bulut servis sağlayıcıları hizmet vermiş oldukları vCloud Director ortamları üzerinde kullanılan kaynakları vRealize Operations Manager üzerinden vROPs Tenant App servisine entegre ederek Provider ve Organization vDC ortamlarını bütünleşik olarak izleyebilir, raporlayabilir ve faturalandırabilir.

Her müşteri vRealize Operations Manager ekranına bağlanmadan kendine ait olan vDC kaynaklarını mevcut vCloud Director hesabı ile…

Evren Baycan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store