Image for post
Image for post

vCloud Director Central Point of Management (CPOM) nedir?

vCloud Director v9.7 ile API üzerinden desteklenmeye başlanan Central Point of Management servisini artık UI eklentisiyle birlikte kullanarak, müşterilerinizi sahip oldukları vCloud Director Organization vDC’leri üzerinden aynı veri merkezi üzerinde bulunan bir vCenter ortamına eriştirebilirsiniz.

Örneğin müşterinizin sizden almış olduğu barındırma hizmeti ile birlikte kendine ait bir vCenter ortamı zaten mevcutta var, ek olarak vCloud Director ile IaaS hizmeti vermeye başladıysanız ve mevcuttaki müşteriniz aynı zamanda bir vDC hizmeti de almaya başlıyor işte tam burada hem vCenter hem de vCloud Director vDC ortamını aynı anda tek bir noktadan müşterinize sağlayabilirsiniz. Ek bir güvenlik katmanı ya da VPN gerekmeden vCloud Director arayüzüne bağlı olan müşteriniz bu servis ile her iki ortamı görebilir ve erişebilir olacaktır.

Diğer bir örnek müşteriniz vCloud Director IaaS müşteriniz ama Business Critical uygulama ve servisleri daha yoğun kullanmak istiyor ve kaynak ihtiyacını vCloud Director vDC katmanında değil vCenter üzerinden dedicated compute kaynaklar üzerinden sağlamak istiyor. Tam burada CPOM ile müşterinizi her iki ortama bu servis ile bağlayabilirsiniz.

Image for post
Image for post

vCloud Director v9.7 ile API üzerinden gelen bu servisi vermek için oldukça karmaşık ayarlamalar yapmanız gerekiyordu fakat vCloud Director v10 ile HTML5 üzerinden bir plug-in yardımıyla çok basit bir şekilde Organization vDC’lerin üzerine bu servisi tanımlayabiliyorsunuz.

Bu servisi verebilmek için öncelikle bağlantı sağlanacak olan vCenter’ı vCloud Director kaynaklarınıza eklemeniz gerekiyor fakat burada dikkat etmeniz gereken nokta bu vCenter’ı bir IaaS kaynağı olarak değil bir SDDC kaynağı olarak eklemeniz gerekiyor. vCenter kaynak olarak eklenirken aşağıdaki tenant erişimini aktif ederseniz vCloud Director bunu algılayarak gerekli olan bağlantıları arka planda sizin için otomatik olarak yapıyor olacak.

Image for post
Image for post

Diğer bir önemli bir nokta bu bir Provider vDC kaynağı olmadığı için vCenter’ı eklerken eğer NSX-V kullanıyorsanız bunu bu vCenter üzerinde aktif etmiyorsunuz.

Zaten mevcutta vCloud Director ortamı için bağlı olduğunuz bir NSX-V ya da NSX-T ortamı mevcut o yüzden NSX-V için bu seçeneği pasif yapıyoruz. (NSX-T için zaten bu ekranda herhangi bir seçenek gelmiyor)

Image for post
Image for post

vCenter için gerekli parametreler girildikten sonra vCloud Director gerekli ayarları yapacak ve aşağıda görüldüğü gibi bunu bir SDDC olarak kendi kaynaklarına ekleyecektir.

Image for post
Image for post

Organization vDC üzerine tanımlanacak olan vCenter üzerinde kullanmış olduğunuz SSL sertifikalarınız var ise bu sertifikaları da vCloud Director içerisine import edebilirsiniz.

Daha sonra Plugins ayarları üzerinden vCenter erişimi tanımlanacak olarak Organization vDC’leri seçiyoruz ve onlara erişim yetkisi tanımlıyoruz.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Artık müşterilerimiz portal üzerinde hem kendilerine ait olan organization vDC’lerine hem de dedicated vCenter ortamına erişebilir durumda olacaktır.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Müşterimiz proxy erişimi için sistem tarafından üretilen hesap bilgilerini kullanmış olduğu browser üzerinde tanımlayarak direkt olarak vCenter kaynaklarına erişebilir.

Burada dikkat etmeniz gereken nokta proxy credentials sizin vCenter üzerinde kullanmış olduğunuz erişim hesabı değil. Bu sizin proxy için gerekli olan oturum hesabınız tanımı bir kez yapıldıktan sonra Local, LDAP ya da SAML oturumlarından hangisini kullanıyorsanız yine o hesabı kullanarak sisteme erişiyor olacaksınız.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Özet olarak;

CPOM eklentisi müşterileriniz için daha fazla servis çıkartabilme imkanı sunabilir. Örneğin IaaS müşterilerinize vermiş olduğunuz hizmete ek olarak bunu bir uzatılmış servis olarak verebilirsiniz.

IaaS+ gibi ;)

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store