Image for post
Image for post

VMware Cloud Director için NSX Migration (NSX-V to NSX-T)

VMware Cloud Director (eski adı ile vCloud Director) için NSX-V to NSX-T migration aracı geçtiğimiz hafta VMware tarafından dağıtıma sunuldu. Bu araç ile NSX-V üzerinde bulunan Organization vDC’lerininizin VXLAN-Backed Network’lerini NSX-T üzerine taşıyor olabileceksiniz.

Ocak 2022’de VMware NSX-V için vermiş olduğu yazılım desteğini sonlandırmış olacak. Ayrıca bütün majör geliştirmeler artık NSX-T mimarisi üzerinde yapılacak. (NSX-V 6.4.x üzerine security ve fix patch hariç majör bir geliştirme olmayacak)

Fakat ücretsiz sunulmuş olan migration aracının bazı NSX servis ve özelliklerini henüz desteklemediğini bilmenizde fayda var. Desteklenmeyen servis ve özellikler için User Guide içerisinde bulunan notlara bakabilirsiniz. Bu araç size NSX-T Data Center Migration Coordinator gibi gelişmiş bir taşıma özelliği sunmuyor. Geliştirilmekte olan yeni bir araç olduğu için gelecek olan yeni sürümlerde ne tür geliştirmeler olacak birlikte göreceğiz. Ayrıca VMware’in Cloud Director ortamları için NSX-T Data Center Migration Coordinator önermediğini ve Cloud Director ortamı için şu an en iyi çözümün NSX Migration for VMware Cloud Director olduğunu bilmenizde fayda var. Zira tavsiye edilmeyen bir yöntem ile taşıma yapacak olursanız Cloud Director ortamı üzerinde geri dönülemeyecek bozulmalara neden olabilirsiniz.

Image for post
Image for post

NSX Migration for VMware Cloud Director aracı için mevcut vCloud Director versiyonunun minimum 10.1 olması gerekiyor. Ek olarak desteklenen NSX-T versiyonunuzun minimum 2.5.1 olması gerekiyor.

NOT: NSX-T 3.0 VMware Cloud Director 10.1 tarafından desteklenmemektedir. NSX-T 3.0 için Cloud Director v10.1.1 beklemeniz gerekiyor. O yüzden fazla acele etmemenizi tavsiye ediyorum.

Image for post
Image for post

NSX Migration for VMware Cloud Director aracının tek seferde taşıyabileceği maksimum Organization vDC Network 10 adet ile sınırlıdır.

Ön gereksinimler;

  • NSX-V ve NSX-T aynı vCenter üzerinde olmalıdır.

NSX Migration for VMware Cloud Director kullanımı;

Aynı vCenter ortamı üzerinde Centos ya da Red Hat Enterprise Linux dağıtımlarından birine sahip olmalısınız.

Daha sonra indirmiş olduğunuz migration kurulum paketini tar -xvf VMware-NSX-Migration-for-VMware-Cloud-Director-1.0.tar.gz komutu ile çıkartarak NSX Migration for VMware Cloud Director aracını ./vcdNSXMigrator komutu ile kullanabilirsiniz.

Image for post
Image for post

İlgili parametreleri açmış olduğunuz klasör içerisinde bulunan sampleUserInput.yml dosyası içerisinde bulabilirsiniz ya da bu dosyayı referans olarak farklı bir dosya oluşturabilirsiniz.

Image for post
Image for post

Ayrıca VMware Cloud Director için genel NSX-V ve NSX-T karşılaştırma tablosunu inceleyebilirsiniz.

Image for post
Image for post

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store