VMware Per-CPU lisanslama modeli değişti mi?

Image for post
Image for post

Evet, VMware Per-CPU lisanlama modeli 2020 itibarıyla değişmiş bulunmaktadır.

Per-CPU lisanlama modelinde 2020 öncesinde almış olduğunuz soket lisansı ile CPU başına limitsiz Core lisanlama hakkınız bulunuyordu.

Sürekli gelişen CPU piyasası artık CPU başına 56 Core’u mümkün kıldığından bir sonraki nesil işlemcilerde Intel ve AMD gibi üreticiler eğer 10 nm altındaki CPU’ları üretip piyasaya sürerse 100+ Core işlemcileri piyasada görmek bizi şaşırtmacak gibi.

Nasıl yazılımsal evrimler donanımların evrilmesine etki ediyorsa, aynı şekilde donanımsal evrimler sahip olunan lisanlama modellerininde evrilmesine neden olabiliyor.

Microsoft 2016 yılında zaten bunun farkına vararak bu lisanlama modeline çok önceden geçip bu modelin başlangıçına ön ayak olmuştu. Sadece VMware CPU başına 32 Core ile biraz daha bonkör görünüyor :)

Peki yeni lisanlama modeli nasıl olacak?

32 Core’a kadar olan CPU’lar için 1 CPU lisansı, 32 Core üzeri olan CPU’lar için 2 CPU lisansı satın almanız gerekecek. Bu güncelleme 2 Nisan 2020 sonrası Per-CPU satılan tüm VMware ürünleri için geçerli olacaktır. (vSphere, NSX, vSAN vb.)

Image for post
Image for post

2 Nisan 2020'den itibaren yeni lisanlama modeli geçerli olacak ve mevcut lisanlı hostlarında 32+ üzere core kullanan VMware müşterileri 30 Nisan 2020'ye kadar hostlarında kullanmış olduğu Per-CPU lisanları için VMware kapsamında ücretsiz olarak lisanlarını yükseltme hakkına sahip olmuş olacaktır.

Ücretsiz yükseltme hakkı sonrası için önemli çünkü eğer bu haktan yaralanmaz ve tarihi geciktirirseniz bir sonraki Subscription and Support yenilemesinde ek maliyetlerle karşılaşabilirsiniz.

CPU’lar üzerinde sahip olunan Multithreading (Hyperthreading) bu kapsamda mı?

Hayır. CPU üzerinde kullanmış olduğunuz Hyperthreading hariç tutuluyor. Lisanlama sadece fiziksel Core’lar sayısı üzerinde yapılıyor.

Tüm vCenter kümesi içindeki çalışan hostlarının sahip olduğu CPU/Core miktarını nasıl görebilirim?

VMware bu kapsamda VMware PowerCLI için bir modül yayınlamış durumda kullanmış olduğunuz VMware PowerCLI içerisine aşağıdaki modülü indirip import ederseniz vCenter altında kayıtlı olan tüm hostların CPU/Core bilgisini çekebilirsiniz.

https://kb.vmware.com/sfc/servlet.shepherd/version/download/068f400000FX2E9AAL

CPU/Core bilgisini toplamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

  • VMware PowerCLI kullanarak Connect-VIServer -Server vCenter-Server komutu ile vCenter’a bağlanın.
  • İndirmiş olduğıunuz modülü VMware PowerCLI içerisine Import-Module .\vSphereCPUSocketToCoreUsage.psm1 komutu ile import edin.
  • Artık Get-vSphereCPUSocketToCoreUsage komutu ile tüm CPU/Core bilgisini vCenter üzerinden çekebilirsiniz.
  • Eğer vCenter altında belirli bir Cluster üzerinden CPU/Core bilgisini çekmek isterseniz. O zaman Get-Cluster komutu ile var olan cluster çıktısını alabilir ve Get-vSphereCPUSocketToCoreUsage -ClusterName Cluster_Name komutunu kullanarak ilgili cluster üzerinde bulunan host bilgisini alabilirsiniz.
  • Son olarak PowerCLI çıktısını dışarı export etmek isterseniz bunun için Get-vSphereCPUSocketToCoreUsage -Csv -Filename name.csv komutunu kullanabilirsiniz.
Image for post
Image for post

İyi çalışmalar…

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store