Image for post
Image for post

VMware Project Monterey ve SmartNIC Mimarisine Genel Bakış

VMworld 2019 ile duyurulan Project Pacific (vSphere with Kubernetes) mimarisi tekrardan tasarlanarak Project Monterey olarak VMworld 2020'de duyuruldu.

VMware Cloud Foundation (VCF) 4.0 ile bir çok yeni uygulama entegre bir şekilde çalışmakta farklı altyapı gereksinimleri ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla Next-Generation uygulamalar geleneksel altyapılarının Next-Generation Infrastructure evrilmesine neden olmaktadır.

Modern uygulamalar gitgide daha fazla CPU kaynağı kullanmakta ve bu gereksinimlerden dolayı üreticiler CPU üzerindeki yükleri azaltan FPGA gibi donanım hızlandırıcıları geliştirmişlerdir. (Bkz. TCP offload engine)

İşte tam burada VMware; NVIDIA,ARM (Mellanox SmartNIC) ve VCF güçlerini birleştirerek Project Monterey projesini ortaya çıkartıyor ve VCF mimarisi tekrardan yaratılıyor.

VMware NVIDIA haricinde birçok firma ile entegrasyon çalışmaları yapıyor. Fakat burada NVIDIA’nın bu işin içinden büyük bir pazar payı alacağı aşikar. NVIDIA, ARM ve Mellanox ile tam bir Voltran değil mi ;)

Image for post
Image for post

Peki Project Monterey’in temel odağı;

  • Offloading network ile bant geniliği artırıp gecikmeleri düşürerek CPU ve uygulamarın performansını artırmak

SmartNIC nedir;

Genel olarak SmartNIC üzerinde genel amaçlı bir CPU ile sanallaştırlmış cihaz işlevlerine sahip olan bir Network Interface Card’tır.

SmartNIC genel amaçlı CPU ile performansı artırarak isteğe bağlı kod ve uygulamaları NIC üzerinden çalıştrabilmenize olanak tanır. SmartNIC üzerindeki CPU sunucunun CPU’undan bağımsız olarak yönetilebilir ve kontrol edilebilir. PCI veri yolu üzerinden temel OS ve Application’lar için gerçek donanımları gibi çalışabilen sanal aygıtlara sahiptir. Bu nedenle software-driven donanım esnekliği sağlar.

Image for post
Image for post

VCF mimarisinin evrimi;

  • ESXi on SmartNIC ile artık NIC üzerinden çalışan ESXi’a sahibiz. (Son zamanlarda Raspberry Pi üzerinden ESXi çalıştırma akımı buradan geliyor.)
Image for post
Image for post

NVIDIA BLUEFIELD-2 DPU (SmartNIC)

Image for post
Image for post

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store