Image for post
Image for post

VMware Tanzu Mission Control ve Octant

Enterprise-grade Kubernetes altyapınız yok ama kendi imkanlarınız ile kurmuş olduğunuz bir Kubernetes ortamınız var ise VMware tarafından geliştirilen Tanzu projesinin bir parçası olan ücretsiz Octant aracı ile kendi ortamınız için giriş seviyesinde VMware Tanzu ortamı oluşturabilirsiniz.

Burada bilmeniz gereken VMware’in Tanzu platformunun altında sağlamış olduğu multi-Kubernetes cluster management, provisioning ve multi-cloud desteğine Octant ile sahip olamıyorsunuz.

Octant sizin single Kubernetes cluster üzerinde kullanmış olduğunuz uygulamaları CLI yerine Web GUI üzerinden anlayıp yönetebilmenizi sağlayacaktır. Single Kubernetes kümeniz üzerinde master node, worker node ya da POD kısıtlaması olmadan VMware Tanzu’nun sağlamış olduğu pek çok kolaylığı size giriş seviyesinde size sağlayabilir.

VMware tarafından geliştirilen bir proje olduğu için Octant’a kurumsal olarak olarak güvenebilirsiniz.

Eğer vSphere üzerinde PKS Multi-Kubernetes Cluster (Tanzu Kubernetes Grid) ve Cloud (AWS, Azure, GKE) servislerini kullanıyorsanız VMware Tanzu ile tüm bu platformları tümleşik olarak yönetiyor olabileceksiniz. Bunlara ek olarak Multi-Kubernetes platformları üzerinde tümleşik bir şekilde Provisioning, Monitoring, Policy Control, Logs, Inspection ve LCM gibi servislere enterprise-grade seviyede erişip yönetebiliyor olacaksınız.

VMware Tanzu Mission Control’un bir VMware SaaS hizmeti olduğu on-premise olarak kullanılmadığını bilmekte fayda var. Şuan için lisanlama cloud üzerinde Core bazlı yıllık abonelik ile yapılmaktadır.

Birden fazla Cloud ve On-premise ortamlarında çoklu kubernetes kümelerini yönetmek aşağıda olduğu gibi oldukça zor ve karmaşık olabilir.

Image for post
Image for post

VMware Tanzu ise yukarıdaki karmaşıklığı ortadan kaldırarak çoklu ortamları merkezi olarak Web GUI üzerinden yönetebilmenizi sağlamaktadır.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Kubernetes Dashboard’dan çok daha fazlası olan Octant’a gelirsek Kubernetes Cluster’ın kurulu olduğu ortamınız hangisi ise (Linux, Windows, MacOS) ilgili paketi Github üzerinden edinebilirsiniz. https://github.com/vmware-tanzu/octant/releases

Octant için Debian ve Centos üzerinde iki kurulum örneği vereceğim. Bu arada ortamda mevcutta çalışan bir Kubernetes Cluster olması gerektiğini unutmayın.

Debian için;

# wget https://github.com/vmware-tanzu/octant/releases/download/v0.11.0/octant_0.11.0_Linux-64bit.deb

# dpkg -i octant_0.11.0_Linux-64bit.deb

# OCTANT_LISTENER_ADDR=0.0.0.0:8090 octant #any interface, Port 8090

http://MasterNodeIP:8090/

Centos için;

# wget https://github.com/vmware-tanzu/octant/releases/download/v0.11.1/octant_0.11.1_Linux-64bit.rpm

# rpm -i octant_0.10.2_Linux-64bit.rpm

# OCTANT_LISTENER_ADDR=0.0.0.0:8090 octant #any interface, Port 8090

http://MasterNodeIP:8090/

Kurulum tamamlandıktan sonra herhangi bir browser üzerinden Octant’a erişebilirsiniz.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Ek olarak Kubernetes Cluster’ınız üzerinde Micro-services Mapping servisi kullanmak istiyorsanız sizlere Weave Scope tavsiye ederim.

# curl -L https://github.com/weaveworks/scope/releases/download/1.13.0/Weave.Scope.1.13.0 -o /usr/local/bin/scope

# chmod a+x /usr/local/bin/scope

# scope launch

http://MasterNodeIP:4040

Kurulum tamamlandıktan sonra herhangi bir browser üzerinden Weave Scope’a erişebilirsiniz.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store