Image for post
Image for post

VMware Cloud Director App Launchpad nedir?

VMware’in servis sağlayıclar için geliştirmiş olduğu Marketplace eklentisi olan App Launchpad 1.0 dağıtıma sunuldu.

App Launchpad, vCloud Director içerik kataloğu içerisinden uygulamalara kolayca erişebileceğiniz ve bu katalog içerisinde yer alan uygulamaları müşterilerinizin Pay-as-You-Go ödeme modeli ile Organization vDC’leri içerisinde çalıştırabileceği bir kullanıcı uygulama arabirimi oluşturan vCloud Director eklentisidir.

App Launchpad ile uygulama geliştiricileri ve DevOps ekibi vCloud Director Organization vDC içerisinde saniyeler içerisinde uygulamaları başlatabilirler.

App Launchpad şu an için Single-VM uygulamaları desteklemektedir. Bitnami ve Marketplace kataloğu üzerinde yüzlerce uygulamanın olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim.

App Launchpad için desteklenen vCloud Director versiyonunuzun minimum v9.7 ve üzeri olması gerekmektedir.

App Launchpad ile üç tip uygulama kataloğunu müşterilerinize sunabilirsiniz.

Bitnami Uygulamaları

Bitnami, geçtiğimiz aylarda VMware tarafından satın alındı ve Community ve Enterprise olarak ikiye ayrıldı. Community şu an pek çok uygulama ile hem App Launchpad kullanıcılarına hem de topluluğa açık durumda. Enterprise ise VMware Tanzu Application Catalog kullanıcılarına hizmet vermektedir

VMware Cloud Marketplace Uygulamaları

VMware Cloud Marketplace tarafından sağlanmış olan pek çok uygulamayı servis sağlayıcı olarak kullanıcılarınıza sunabilirsiniz.

In-house Uygulamalar

Servis sağlayıcı olarak vApp üzerinden oluşturmuş olduğunuz uygulama şablonlarını App Launchpad ile entegre ederek müşterilerinize sunabilirsiniz.

App Launchpad Mimarisi ve Kurulumu

Centos 7/8 üzerine gerekli olan paketin kurulmasından sonra App Launchpad bir eklenti (Plug-in) olarak AMQP (RabbitMQ) servisini kullanarak vCloud Director üzerine entegre olur. Sonrasında vCloud Director Provider ve Tenant ekranlarından eklentiye ulaşabilirsiniz.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Daha sonra Provider Admin tarafından kaynakların çalışacağı Provider vDC, Storage Policy ve Application Compute Templates seçilip gerekli ayarlar tanımlandıktan sonra katalog Tenant/Organization (müşteriler) için Publish edilir.

Image for post
Image for post

Servis Provider olarak App Launchpad arayüzü;

Image for post
Image for post

Tenant (müşteri) olarak App Launchpad arayüzü;

Image for post
Image for post

Özet olarak geliştirilen majör güncellemeler ile VMware bulut servis sağlayıcıların birçok katma değerli servis çıkarmasına olanak tanıyor.

Servis sağlayıcı olarak entegre edebileceğiniz servislerden diğer ikisi olan CPOM ve vRealize Tenant App servislerini geçmiş yazılarımın içerinden bulup inceleyebilirsiniz.

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store